سبد خرید 0

همه محصولات تراز ایران در یک نگاه

ترازو پستی پند مدل 3000

قیمت : 2650000 تومان

ترازو صنعتی پند مدل 7000

قیمت : 3450000 تومان

ترازو کمری

قیمت : 1200000 تومان

ترازو فروشگاهی ساتریو

قیمت : 3490000 تومان

ترازو دیجی مدل SM100 B

قیمت : 9700000 تومان

ترازو دیجی مدل SM100 H

قیمت : 9500000 تومان

ترازوی زرگری AND مدل GF6000

قیمت : 11600000 تومان

ترازو گرمی AND مدل EK

قیمت : 2850000 تومان

ترازو گرمی AND مدل HL

قیمت : 1890000 تومان

ترازو گرمی AND مدل HL-I

قیمت : 2490000 تومان

ترازو رومیزی کمری

قیمت : 1700000 تومان

ترازوی اکسل مدل EXCELL GE30

قیمت : 3690000 تومان

باسکول پند صنعتی 1 تن

قیمت : 9900000 تومان

باسکول صنعتی پند 3 تن

قیمت : 10600000 تومان

باسکول صنعتی پند 5 تن

قیمت : 12000000 تومان

باسکول نفرکش اطلس

قیمت : 1790000 تومان

باسکول ویلچر بالاس

قیمت : 12753000 تومان

باسکول تخت بیمار بالاس

قیمت : 12753000 تومان

ترازو اطفال سکا مدل 374

قیمت : 9790000 تومان

ترازو کودک سکا مدل 725

قیمت : 4180000 تومان

باسکول سکا مدل 769

قیمت : 0 تومان

ترازوی سکا مدل 703

قیمت : 11550000 تومان

ترازو گرمی کیا مدل KEW

قیمت : 1590000 تومان

ترازو گرمی کیا مدل CS

قیمت : 165000 تومان

ترازو گرمی کیا مدل PD

قیمت : 265000 تومان

ترازو گرمی کیا مدل TX

قیمت : 475000 تومان

ترازو گرمی کیا مدل BL2

قیمت : 585000 تومان

باسکول 100 کیلویی TCS

قیمت : 890000 تومان

ترازو چینی کمری

قیمت : 590000 تومان

ترازوی دیجیتال گرمی MH

قیمت : 520000 تومان